VI SKAPAR NYA MÖJLIGHETER FÖR KUNDER, MEDARBETARE OCH SAMHÄLLET.

Vision: Improving Digital Life

Idag när digitala tjänster och produkter är en stor del av våra vardagsliv, blir också kvalitetsaspekten påtagligt viktig för oss alla. Digitala lösningar ska underlätta och förbättra vår vardag, men måste vara användarvänliga och säkra. De ska helt enkelt höja vår livskvalitet. Vår vision är att förbättra vårt digitala liv – i stort som smått. För konsumenter likväl som för företag. Se gärna vår film om visionen.

Strategisk partner för att realisera digitala strategier

Många företag står inför utmaningen att på allvar utnyttja digitaliseringens kraft för att säkra sina positioner på en globaliserad marknad. Vi ser oss som en självklar partner för att realisera digitala förändringsprocesser. Mångåriga samarbeten med stora globala kunder har gett oss unik kunskap och erfarenhet inom test och kvalitetssäkring i komplexa miljöer. Vi har kompetensen att analysera, förstå och validera stora mängder data, vilket ger oss en viktig roll i satsningar inom Big Data, IoT, Industri 4.0 och stora affärssystem inom alla branscher.

Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001

Sedan 2010 är System Verification kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Detta är en styrka för både oss och våra kunder. Vi förbättrar ständigt våra interna processer och mäter våra resultat.

Designar in kvalitet från start

En specialiserad QA-partner är nödvändig i det nya digitala landskapet. Säkerhet och integritet är högprioriterade frågor, liksom effektivitet och funktionalitet. Idag är stabila stödsystem för ekonomi, försäljning, logistik, varuförsörjning etc inte bara viktiga, utan affärskritiska för att verksamheterna ska vara konkurrenskraftiga. Vi har också en utveckling av nya mjukvarubaserade produkter och tjänster som är explosionsartad. Även här är kvalitetssäkring fundamental för att motsvara marknadens höga krav, men också verksamhetens interna mål för tillväxt och lönsamhet.

Enda sättet att klara av att genomföra nya IT-projekt i tid och på budget är att designa in kvalitet från början. Då är också grunden lagd för att fortsätta utveckla systemen. Ni får en långsiktigt hållbar lösning. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att öka medvetenheten om kvalitetssäkringens betydelse, visa på innovativa möjligheter att dra nytta av insamlad data och bidra till framtidssäkra system. Vi kan hjälpa dig också.

Bevisat skickliga konsulter inom Quality Assurance

Våra medarbetare är Nordens mest ISTQB-certifierade och tillhör marknadens skarpaste inom sina respektive kompetensområde. Flertalet har tunga vidareutbildningar inom testledning, testprocesser, testautomatisering och säkerhetstestning. Vi ställer höga krav på teknisk kunskap och kompetens, men också på branscherfarenhet, proaktivitet och kommunikation. Ni kan lita på att våra konsulter tar ansvar och på bästa sätt bidrar i era IT-projekt.

Intresserad av våra tjänster eller att börja arbeta hos oss?

Erik Björhäll

Erik Björhäll
COO
+46 736 61 28 7506
e-mail