VI SKAPAR NYA MÖJLIGHETER FÖR KUNDER, MEDARBETARE OCH SAMHÄLLET.

Bli en nyckelspelare

Är du en tung testautomatiserare, teststrateg eller kravanalytiker med minst 10 års erfarenhet? Är du driven, engagerad och affärsinriktad? Vi behöver dig.

Våra kunder finns inom branscher som flyg- och fordonsindustri, energisektor, life science, retail, telekom, säkerhet och finans. Uppdragen är ofta omfattande och tekniskt komplexa. På oss ställs det krav på tung teknisk kompetens och skarp strategisk förmåga. Därför behöver vi anställa fler specialister av denna kaliber.

Vill du veta mer? Kontakta oss direkt.

Stockholm och Göteborg, Marie Hedström, +46 70 983 05 10, e-mail

Malmö, Fredrik Grimsberg, +46 73 661 28 16, e-mail

Se filmen om varför jag väljer att arbeta på System Verification

Jag heter Andreas Wendt och är Test Manager här på System Verification. I den här korta filmen berättar jag om varför jag valde att börja på System Verification och vilka möjligheter jag fått.

Vi vet att du kommer att gilla att arbeta med oss. Dina erfarenheter och dina åsikter kommer att värderas högt, såväl i kundprojekt som i bolagets fortsatta tillväxt. Du får frihet under ansvar och unika möjligheter att fortsätta utvecklas.

Utmanas av duktiga kollegor

Som erfaren testkonsult behöver du en miljö där du tillsammans med likasinnade kan diskutera problem, dela erfarenheter och utmana varandra. Den miljön hittar du här. Vi är många som älskar vårt arbete och drivs att bli bättre.

Bygg vidare på din karriär

Vår ambition är att alltid stötta medarbetare som vill förkovra sig inom ett område eller vidareutbilda sig. Därför har många på System Verification fått möjligheter de aldrig tidigare fått. Här sätter var och en sina egna gränser.

Arbeta med intressanta uppdrag

Vi får alltfler förfrågningar om tekniskt avancerade kompetenser som till exempel testautomatisering och strategiska roller som till exempel testledning, vilket ger dig stora möjligheter till intressanta uppdrag.

Utveckla vår utbildningsportfölj

System Verification har idag ett större antal externa utbildningar inom krav och test inkluderat certifikatutbildningar för IREB och ISTBQ. Portföljen utvärderas en gång per år. Nya utbildningar utvecklas i egen regi av våra egna medarbetare. Din kompetens och erfarenhet blir ett viktigt bidrag.

Bidra som talare och som lärare

Är du intresserad av att hålla externa föredrag och även arbeta som lärare? Vi medverkar på större konferenser och arrangerar även egna seminarier. Vi har också ett nära samarbete med flera universitet för att ta del av pågående forskning inom kvalitetssäkring av mjukvara.

Dela våra värderingar

Proaktivitet och respekt är några av de värderingar som formar vår företagskultur och fungerar som guide i såväl interna som externa relationer. Om du ska kunna fungera som en spjutspets hos oss är det viktigt att vi delar samma värderingar.

Nyfiken? Kontakta oss direkt.

Stockholm och Göteborg, Marie Hedström, +46 70 983 05 10, e-mail

Malmö, Fredrik Grimsberg, +46 73 661 28 16, e-mail