VI SKAPAR NYA MÖJLIGHETER FÖR KUNDER, MEDARBETARE OCH SAMHÄLLET.

Företagskultur

Värderingar är grunden för hur vi samarbetar både internt och externt för att nå våra mål. Inom System Verification har de genomsyrat allt arbete från företagets grundande, och är fortfarande viktiga ledstjärnor för att få många olika personligheter att arbeta målinriktat tillsammans. Värderingarna formar vår företagskultur och är vår guide för fortsatt framgång.

Vad tycker våra medarbetare om att jobba här?

Röster om att jobba på System Verification

Kollegor på System Verification

Glädje & Innovation

Vi brinner för vårt arbete och drivs av att ligga i framkant. Vi uppmuntrar varandra att bidra med idéer som utvecklar oss själva, företaget och våra kunders verksamhet. Tillsammans skapar vi en dynamisk arbetsmiljö där varje medarbetares insats uppskattas.

Framtid & Relationer

Vi tror på vår affärsidé och ser en växande marknad. Vi anser att goda relationer är en förutsättning för tillväxt, och vill etablera långsiktiga samarbeten med medarbetare och kunder. Vi arbetar mot samma mål och ser framgångar som gemensamma insatser.

Kvalitet & Proaktivitet

Vi kompromissar inte med kvaliteten och har lika höga krav som våra kunder på leveranssäkerhet, projektgenomförande och god affärsetik. Vi följer noggrant genomarbetade metoder och processer. Våra medarbetare strävar efter att alltid ligga steget före för att kunna föreslå förbättringar.

Ansvar & Respekt

Vi värdesätter mångfald och ser olikheter som en tillgång. Vi har ett öppet företagsklimat där alla är delaktiga och ger varandra utrymme att växa. Vi bjuder på oss själva och vill att alla ska trivas på arbetsplatsen.

Vårt motto: Vi skapar nya möjligheter

Kunder

Vi ger våra kunder möjlighet att växa genom att vara en stabil, långsiktig och professionell partner. Våra processer säkerställer hög kvalitet i varje leverans. Kunderna kan tryggt lita på oss och fokusera på sin egen kärnverksamhet.

Medarbetare

Vi tror på varje individs förmåga att växa genom ansvar i en trygg miljö. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling, tydliga karriärvägar och en stimulerande arbetsplats. Varje medarbetare ska känna sig delaktig.

Samhället

Vi vill vara delaktiga i ett större sammanhang och bidra till en positiv samhällsutveckling både lokalt och globalt. Vi stöttar välgörenhetsprojekt och ideella organisationer, och delar med oss av vår kunskap på universitet och högskolor.

Läs mer om vårt CSR arbete.