VI SKAPAR NYA MÖJLIGHETER FÖR KUNDER, MEDARBETARE OCH SAMHÄLLET.

Skickliga testare har framtiden för sig

Idag när digitala produkter och tjänster är vardag ökar också behovet av kvalitetssäkring av mjukvara. Skickliga testare har framtiden för sig. Efterfrågan ökar och yrket blir alltmer specialiserat. En karriär som testare innebär arbete med framtidens produkter och tjänster.

Testare arbetar med att kvalitetssäkra IT-system och ser till att mjukvaran motsvarar kraven på till exempel funktionalitet, prestanda och säkerhet. Testare kan även arbeta med automatisering och bygga ramverk för automatiserade tester eller jobba med kravgranskning och teststrategier. Oftast arbetar testaren i team tillsammans med systemutvecklare och systemförvaltare samt beställaren och ibland även med slutanvändaren.

Alla branscher behöver testare

IT-system finns i alla branscher; från telekom och fordonsindustrin till retail och life science. Företag kan ha mjukvara som sin kärnverksamhet och utveckla nya produkter och tjänster, eller ha mjukvara som stödsystem som till exempel kundhanteringssystem (CRM), intranät eller ekonomisystem. Som testare har du alltså möjlighet att arbeta i många spännande branscher och miljöer.

Möjlighet till specialisering

Utvecklingen mot alltmer komplexa system gör att nya yrkesroller tar form. Idag kan du som testare välja en rad olika karriärvägar både som specialist och som ledare. Är du tekniskt kunnig kan rollen som testautomatiserare eller säkerhetstestare vara rätt för dig, och trivs du i ledarrollen är testledare eller teststrateg lämpliga val. Branschen har ett eget certifieringsorgan, ISTQB (International Software Testing Quality Board), som utvecklar och erbjuder utbildningar med internationellt gångbara certifikat. Det finns också såväl nationella som stora internationella konferenser med fokus på kvalitetssäkring av mjukvara.

Vad krävs för att göra karriär som testare?

Vanligast är en utbildning till högskoleingenjör eller civilingenjör i data- eller elektroteknik eller en systemvetarutbildning. Det är också möjligt att gå en yrkeshögskoleutbildning inom test. För att lyckas i rollen krävs intresse för struktur och detaljer och en mycket god kommunikativ förmåga. Har du detta och dessutom brinner för kvalitet har du en spännande karriär framför dig.

Ljus framtid för testare

Arbetsmarknaden för testare visar en stark positiv utveckling och är dessutom internationell. Digitaliseringen mot fler webbapplikationer och uppkopplade produkter driver på behovet av fler testare och företag blir alltmer medvetna om kvalitetssäkring som affärskritiskt. Testare är ett framtidsyrke i en växande bransch.