VI SKAPAR NYA MÖJLIGHETER FÖR KUNDER, MEDARBETARE OCH SAMHÄLLET.

Vår historia

Vi fortsätter att växa

Sedan starten 2002 har System Verification vuxit för varje år. Alltfler företag som antingen utvecklar egen mjukvara eller har den som stödsystem har upptäckt fördelarna med en oberoende partner för kvalitetssäkring. Detta har gjort att vi periodvis rekryterat i hög takt för att hålla jämna steg med efterfrågan. Vi har också breddat tjänsteutbudet till att även inkludera utbildningar och vi har rekryterat spetskompetens inom flera QA-områden som till exempel krav.

2004

Hamdija Jusufagic blir ensam ägare till System Verification. Tjänsteutbudet vidareutvecklas för att täcka hela området Quality Assurance inom mjukvaruprojekt. Nu startar en intensiv rekryteringsprocess för att hitta medarbetare som har rätt kompetens och dessutom vågar satsa i ett relativt nytt företag. Flera av de personer som började på System Verification i starten är fortfarande kvar.

2008

Framgången låter inte vänta på sig. År 2008 nomineras och vinner System Verification flera prestigefyllda utmärkelser. Företaget tar emot Dagens Industris gasellpris både 2008 och 2009. År 2009 blir System Verification även årets snabbväxare i Skåne. Dessutom tar Hamdija Jusufagic personligen emot Ernst & Youngs utmärkelse Årets Manliga Stjärnskott för både Sverige och Region Syd.

2010

År 2010 blir företaget kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2008. Oberoende kvalitetsrevisorer från Den Norske Veritas (DNV) granskar en gång om året att företagets ledningssystem överensstämmer med standarden och att företaget arbetar i enlighet med fastställda processer, regler och rutiner.

2012

Företaget fortsätter att växa och har nu drygt 185 medarbetare på kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. Man expanderar utomlands och etablerar kontor i Köpenhamn. Detta år lanseras även utbildningar inom krav och test. System Verification blir ackrediterad kurshållare av såväl ISTQB som REQB.

2013

Ett spännande år med etablering av kontor i Sarajevo, Bosnien-Herzegovina. Edhem Gigovic som arbetat flera år på System Verification i Malmö blir ansvarig Managing Director. Ett antal nya medarbetare anställs på plats i Sarajevo.

2014

År 2014 utmärkte sig på flera sätt. Vi etablerade ett nytt kontor på Ideon Gateway i Lund och kontoret i Sarajevo fortsatte att växa med fler medarbetare. Inom CSR genomfördes ett stort hjälprojekt till Bosnien där vi utrustade en skola med ny datorutrustning.

2015

Under 2015 togs flera viktiga steg. Vår nya vision Improving Digital Life lanserades och vi blev medlemmar i den mobila kommunikations-plattformen Mobile Heights i Lund. Hamdija Jusufagic utsågs av IVA:s Näringslivsråd till representant inom IVA Syd.