VI SKAPAR NYA MÖJLIGHETER FÖR KUNDER, MEDARBETARE OCH SAMHÄLLET.

Internt ledarskapsprogram

System Verification har ett internt ledarskapsprogram som vänder sig till medarbetare som vill göra karriär antingen som ledare eller som specialister. Deltagarna tränas i ledarskapets kultur genom teoretiska seminarier, diskussioner, utmanande övningar och projektarbete. Målet är att deltagarna ska öka sin självinsikt och sin förmåga att ta ansvar.

Programmet som heter ”Learning to Lead” löper över ett och ett halvt år och innehåller elva olika moduler som leds av professionella utbildare. Varje deltagare har även en egen mentor internt, som coachar till reflektion och handlingskraft mellan varje modul.

Modulerna ger ökad kunskap om bland annat ekonomi, försäljning och projektledning, men också specifika pass om att skapa resultat genom andra och att ge feedback. Deltagarna får även genomföra en personlighetsprofil. Programmet avslutas med att varje deltagare gör en individuell handlingsplan.

Ledarskapsprogrammet är skapat i samarbete med Malmöbolaget iTurn.

Deltagare om programmet:

”Jag har fått en verktygslåda för att kunna förbättra min kommunikation samt möjlighet att påverka och entusiasmera. Detta genom att synliggöra hur omvärlden kan uppfatta vem jag är och vad jag vill, samt att jag getts en insikt om hur olika individuella behov och drivkrafter kan vara. Det är alldeles för lätt att prata runt varandra om man inte är medveten”. Karolina Mileros, Test Manager.

"Ledarskapsprogrammet har gett mig nycklar för att kunna ta steget och öppna dörren till en framtida ledarskapskarriär". Ensar Pervizovic, Test Engineer.

"Programmet har utvecklat mig mycket när det gäller mina ledaregenskaper men framför allt har jag fått en ny förståelse för många av mina personliga egenskaper. Detta kommer hjälpa mig i mina uppdrag när det gäller att hantera gruppdynamik, personers olika behov, och att motivera och sträva mot gemensamma mål". Marcus Eberhagen, Test Manager.