VI SKAPAR NYA MÖJLIGHETER FÖR KUNDER, MEDARBETARE OCH SAMHÄLLET.

Socialt ansvar

Vårt löfte att skapa nya möjligheter genomsyrar allt vi gör för våra kunder, medarbetare och samhället. Vi vill vara delaktiga i ett större sammanhang och bidra till en positiv samhällsutveckling. Det kan vara att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med bristande resurser att möta framtiden, men också att bidra med vår kunskap på skolor och universitet. Därför stöttar vi välgörenhetsorganisationer både lokalt och globalt samt genomför egna hjälpprojekt.

Läkare Utan Gränser Företagsvän

Vi fortsätter att stödja Läkare Utan Gränsers arbete genom att vara Företagsvän. Incitamentet var katastrofen i Filippinerna 2014 då många medarbetare ville att vi skulle göra en extra insats. Sedan dess har vi fortsatt att stötta organisationens viktiga arbete.

   System Verification är Företagsvän till Läkare Utan Gränser.

Drivkraft Malmö

Drivkraft Malmö är ett samarbete mellan näringslivet och Malmö stad. Verksamheten erbjuder faddrar åt barn och ungdomar och deras familjer i årskurs 6-8 samt organiserad läxhjälp. System Verification stöttar föreningen ekonomiskt och har även medarbetare som engagerar sig på olika sätt. System Verification har sponsrat Drivkraft Malmö sedan 2013.

Drivkraft Malmö

Shahid Dharma Bhakta High School, Nepal

År 2011 stöttade vi en skola i Nakhhu i Nepal genom att utrusta ett av deras klassrum med tio datorer för undervisning. Skolan fick också kompletterande möbler och viss renovering invändigt.

Barn med datorer i Nepal

Fortfarande skiljer sig en datasal i Shahid Dharma Bhakta High School mycket från hur de ser ut i svenska klassrum, men för de här barnen gör dessa datorer stor skillnad.

Läs mer om projektet här.

Kozarac i Bosnien-Herzegovina

År 2014 utrustade System Verification en datorsal i en skola i Kozarac i Bosnien-Herzegovina med helt nya DELL datorer samt en projektor.

Fredrik Schiller, Sveriges ambassadör i Bosnien-Herzegovina, och Hamdija Jusufagic, vd för System Verification.

Läs mer om projektet här