VI SKAPAR NYA MÖJLIGHETER FÖR KUNDER, MEDARBETARE OCH SAMHÄLLET.

Styrelsen

Stabila ägare med långsiktiga ambitioner inom Quality Assurance

Sedan ett antal år har System Verification ytterligare ägare som tillför kompetens och erfarenhet. Marknaden för Quality Assurance är fortfarande i sin linda med stora behov av de tjänster vi erbjuder, men också av kunskap om vad specificerade krav och strukturerad testning kan generera i form av kostnadsbesparingar och högre kvalitet. Vi tror på fortsatt tillväxt och rekryterar därför kontinuerligt nya medarbetare inom krav och test.


Erik Fröberg / Ägarrepresentant

Jan Närlinge / Styrelseledamot

Veronica Wasserman / Styrelseledamot

Jonas Fredriksson / Styrelseledamot och ägarrepresentant

Hamdija Jusufagic / Vd och ägarrepresentant

Mats Larsson / Styrelseordförande