VI SKAPAR NYA MÖJLIGHETER FÖR KUNDER, MEDARBETARE OCH SAMHÄLLET.

Utmärkelser

Sedan 2008 har System Verification och Hamdija Jusufagic, grundare och vd, fått en rad fina utmärkelser. Senast blev han utsedd till Årets Företagare i Sverige 2013. Vi ser våra utmärkelser som inspirationskällor att fortsätta göra bra ifrån oss genom att erbjuda erfarna och skickliga QA-konsulter till IT-projekt och vara en uppskattad arbetsgivare.

 • 2013. Årets Företagare i Sverige.

  Juryns motivering:

  "Företaget har inte bara växt varje år sedan starten, det har också utvecklats med nya tjänster och till nya delar av världen, allt med bra lönsamhet och hög omsättning. Företagaren visar på ett föredömligt sätt hur man driver ett lyckat företag i internationell klass med unik omsorg om sina 200 medarbetare och socialt patos."

 • 2013. Di Gasell.

  För att utses till Gasell måste företaget uppfylla ett antal kriterier. Detta har System Verification lyckats med tre olika år.

  En Gasell har:
  - en omsättning som överstiger 10 Mkr
  - minst tio anställda
  - minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  - ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  - ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  - i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  - sunda finanser

 • 2013. Årets Företagare i Skåne.

  Juryns motivering:

  "Årets företagare i Skåne är en entreprenör som på ett 10-tal år drivit upp företaget till det vi ser idag - bra lönsamhet, hög omsättning, många anställda - och där ledarskapet präglas av högt fokus på kunskap, mångfald och utveckling. I ett tidigt skede såg och utvecklade han marknadens behov, med en stabil tillväxt som följd. Att ta tillvara medarbetarnas idéer och synpunkter är en av hans ledstjärnor som lett till att verksamheten - att testa och kvalitetssäkra mjukvara, idag är den största i sitt slag i Sverige."

 • 2012. Årets Företagare i Malmö.

  Juryns motivering:

  "Årets företagare är en entreprenör som på ett 10-tal år drivit upp företaget till det vi ser idag - bra lönsamhet, hög omsättning, många anställda - och där ledarskapet präglas av högt fokus på kunskap, mångfald och utveckling. I ett tidigt skede såg och utvecklade han marknadens behov, med en stabil tillväxt som följd. Att ta tillvara medarbetarnas idéer och synpunkter är en av hans ledstjärnor som lett till att verksamheten - att testa och kvalitetssäkra mjukvara, idag är den största i sitt slag i Sverige."

 • 2008. Årets Manliga Stjärnskott Sverige.

  Juryns motivering:

  "På kort tid har årets vinnare byggt upp en verksamhet som blivit ett av Sveriges största företag inom mjukvarutestning. Årets vinnare är ung, driven och en god förebild för framtida entreprenörer."

 • 2008. Årets Manliga Stjärnskott SYD.

  Juryns motivering:

  "Genom att använda mångfald som en strategisk tillgång i företaget har årets manliga stjärnskott skapat ett kunskapsintensivt företag med stark tillväxt och hög lönsamhet."

 • 2011. IBM Rookie of The Year.

  Juryns motivering:

  “Med en målinriktad och professionell organisation har denna partner framgångsrikt levererat kundanpassade och hög-kvalitativa IBM lösningar till sina kunder. Kompetenta medarbetare, viljan att vinna och att alltid se till kundens bästa har resulterat i en snabb marknadstillväxt.”

 • 2009. Di Gasell.

 • 2008. Di Gasell.

 • 2009. Årets Skånska Snabbväxare.

  Juryns motivering:

  ”Med en spikrak tillväxtresa sedan starten 2002 där tillväxttakten bara ökar för varje år. Drivna av ett brinnande engagemang och övertygelse, har de visat att tillväxt kommer från hjärtat. Bolaget har, via rekrytering dessutom förstått att se styrkan och kompetensen hos människor oavsett deras bakgrund och härkomst. System Verification Sweden AB är ett skånskt företag som andas både nutid och framtid."