100% FOKUS PÅ QUALITY ASSURANCE. EN KVALITETSSTÄMPEL.

Kvalitetssäkring av mjukvara

Strukturerad och mätbar kvalitetssäkring av mjukvara

Vår affärsidé är att förbättra kvaliteten i våra kunders mjukvara genom att införa strukturerad testning eller implementera mjukvaruverktyg för testning. Vi kan också hjälpa dig som har mjukvaruverktyg som stödsystem att få full utväxling på dessa. Vi erbjuder även utbildningar inom krav och test som kan stärka kompetensen i er organisation.

Kvalitetssäkring sänker kostnader och kortar ledtider

Software Quality Assurance är en bransch på stadig uppgång. Anledningen är enkel - testning av mjukvara sänker kostnaderna, kortar ledtiderna för lanseringar och höjer kvaliteten på slutprodukterna. I samarbete med System Verification får du en partner med spetskompetens inom kvalitetssäkring av mjukvara och bred branschkunskap.

Kvalitet genom hela värdekedjan

Vi erbjuder konsulttjänster som spänner över hela värdekedjan från idé till leverans: Business Consulting, Analys, Kravhantering, Test och verifiering, Mjukvaruutveckling, Mjukvaruverktyg och Utbildning. Varje tjänst fungerar separat, men samverkan mellan tjänsterna är den verkliga vinsten.

Alla typer av tester för kvalitetssäkring

Vi har kompetens för alla typer av tester som till exempel integrationstester, systemtester, acceptanstester, prestandatester, säkerhetstester samt regressionstester.

Referenskunder i många branscher

Vi har ett stort antal referenskunder inom bank & finans, IT, telekom, life science, säkerhet, industri, fordon samt försvarsindustri som vi i olika omfattning hjälpt med strukturering av testprocessen. Detta har vi gjort genom att specificera kraven, utforma och köra relevanta tester samt låta test integreras med utvecklingsprocessen. Vi kan hjälpa dig också.

För mer information om referenser, se våra kundcase.

Kontakta oss gärna för mer information om kvalitetssäkring av IT-system

Erik Björhäll

Erik Björhäll
COO
+46 736 61 28 7506
e-mail

Våra affärsmodeller

Inom Professional Services väljer vi ut test-konsulter med rätt kompetens för det specifika uppdraget. De arbetar på plats hos er och kan ingå i ett internt team. Genom att fokusera 100% på QA attraherar vi de bästa inom samtliga kompetensområden.

Läs mer

Inom Managed Services tar vi ansvar för hela eller delar av er testverksamhet. Vi planerar, resurssätter, genomför och rapporterar. Ni kan fokusera på er kärnverksamhet fullt trygga med att era IT-projekt genomförs med exakt rätt kompetenser under olika faser av projektet.

Läs mer