PROVA GRATIS! ISTQB FOUNDATION E-LEARNING SNABBT, EKONOMISKT, FLEXIBELT

Grundläggande kravhantering

Pris Längd Broschyr
basic 16 450 SEK excl. VAT 2 dagar Ladda ned PDF

Korrekta och tydliga krav är en förutsättning för kvaliteten i ett projekt. Ändå är kravarbetet ofta lågprioriterat. Kursen Grundläggande kravhantering ger dig verktyg att specificera, spåra och dokumentera krav.

Kravens kvalitet bestämmer leveransens kvalitet. Därför ska vi tidigt ta kontroll över kraven i ett projekt. Flertalet oberoende undersökningar visar att det är i kravarbetet de största bristerna existerar. Projekten har otydliga mål på grund av att kravarbetet är lågprioriterat och problemförståelsen är svag. Den här kursen lär dig skilja mellan problem och lösning och att bryta ner krav i rätt nivåer. Spårbarheten mellan de olika nivåerna garanterar en tillförlitlig ändringshantering. Kravskrivning, spårbarhet och kravdokumentation är några centrala begrepp.

Ställ frågor direkt till läraren

  • Pether Camitz

    Pether Camitz
    Pether Camitz har mer än 25 års erfarenhet av Quality Assurance inom mjukvaruintrustrin på ett flertal tunga uppdrag. Han arbetar idag som expert inom krav och test på System Verification i Stockholm. Pether är lärare för våra utbildningar IREB Foundation, Grundläggande kravhantering, ISTQB Foundation och ISTQB Advanced Test Analyst.

Har du frågor om kursen Grundläggande kravhantering? Kontakta vår lärare Pether Camitz direkt på e-mail

Efter kursen ska du kunna

• Välja rätt kravtekniker och metoder
• Samla in och skriva krav
• Spåra krav
• Dokumentera krav

För vem?

Testansvarig, projektledare, systemutvecklare, blivande kravhanterare, blivande kravställare och alla som har ett intresse av kravhantering.

Nivå och förkunskaper

Kursen Grundläggande kravhantering kräver inga förkunskaper.

Upplägg

Upplägget bygger på en kombination av lärarledda genomgångar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Genom att tillämpa dina kunskaper på konkreta och realistiska uppgifter får du bättre förståelse för de koncept som kursen lär ut. Undervisningen är på svenska.

Företagsinternt

Vi erbjuder kursen Grundläggande kravhantering även företagsinternt. För prisuppgifter och mer information kontakta Jonas Gyllenspetz på telefon +46 73 661 28 05 eller e-mail.

Innehåll Grundläggande kravhantering

Grunder
• Krav
• Kravhantering
• Kravnivåer
• Klassificering av krav

Kravprocess
• Planering och uppföljning
• Riskhantering
• Utvecklingsmetoder
• Kravinsamling
• Kravanalys
• Kravdokumentation
• Kvalitetssäkring
• Kravförvaltning

Kravverktyg
• Planering och uppföljning
• Kravinsamling
• Kravanalys
• Kravdokumentation
• Kravförvaltning
• Kravutformning

Tips
• Användningsfall
• Kravidentifiering
• Kravtext
• Prototyper