PROVA GRATIS! ISTQB FOUNDATION E-LEARNING SNABBT, EKONOMISKT, FLEXIBELT

IREB CPRE Foundation Level

Pris Längd Broschyr
basic 19 450 kr excl. VAT 3 dagar Ladda ned PDF

IREB® Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level ger dig grundläggande kunskaper i kravhantering och förbereder dig för certifiering enligt IREB. Certifieringen är ett internationellt bevis på att du har de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta med kravhantering.

Kursen tar upp de mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system. Målet är att du ska bli mer produktiv i ditt dagliga arbete och klara en certifiering enligt IREB.

Kursens metoder och tekniker går att använda i alla organisationer och för alla typer av system såsom ekonomisystem, informationssystem eller inbyggda system. De går också att använda för olika modeller av programutveckling såsom RUP, Scrum och Kanban.

Kursplanen är framtagen av internationellt erkända experter inom kravhantering. För den som vill vidareutbilda sig finns flera nivåer av certifieringar inom IREB.

Ställ frågor direkt till läraren

  • Pether Camitz

    Pether Camitz
    Pether Camitz har mer än 25 års erfarenhet av Quality Assurance inom mjukvaruintrustrin på ett flertal tunga uppdrag. Han arbetar idag som expert inom krav och test på System Verification i Stockholm. Pether är lärare för våra utbildningar IREB Foundation, Grundläggande kravhantering, ISTQB Foundation och ISTQB Advanced Test Analyst.

Har du frågor om kursen IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level? Kontakta vår lärare Pether Camitz direkt på e-mail

Examination för IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level

Tentamen för certifieringen skrivs på dator via ett Testcenter efter avslutad kurs. Kontakta vår samarbetspartner Informator för att boka datum och tid, samt för att ansöka om extra tid för certifieringen.

Kostnaden för certifieringen ingår ej i kurspriset. För kursdeltagare är kostnaden för närvarande 2 500 kr exkl. moms.

Efter kursen ska du kunna:

• Förstå grundläggande tekniker och metoder för kravhantering och när de används
• Förstå de begrepp och termer som används inom kravhantering
• Kunna använda modeller för att dokumentera krav
• Genomföra en certifiering

För vem?

Kursen passar för dig som vill få en grundläggande kompetens inom kravhantering, fördjupa eller bekräfta den kompetens du redan har. Arbetsområden utöver kravhantering som har stor nytta av kursen är till exempel systemutveckling, kvalitetssäkring, test, projektledning och systemanalys.

Nivå och förkunskaper

Erfarenheter inom till exempel kravhantering, test eller utveckling kan göra det lättare att relatera kursen till situationer i yrkeslivet men är inte nödvändigt.

Företagsinternt

Vi erbjuder kursen IREB Foundation Level även företagsinternt. För prisuppgifter och mer information kontakta Jonas Gyllenspetz på telefon +46 73 661 28 05 eller e-mail.

Upplägg

Kursen bygger på en kombination av lärarledda genomgångar, diskussioner och praktiska övningar. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterial och examination är på engelska.

Kursens innehåll

Introduktion
• Vikten av bra kravhantering

Grunder om krav
• Aktiviteter inom kravhantering
• Kravhanterarens färdigheter
• Typer av krav
• Kvalitetskrav

System och systemgränser
• System i sin omgivning
• Systemavgränsning

Kravinsamling
• Olika källor för krav
• Hantering av intressenter
• Tekniker för kravinsamling

Kravdokumentation
• Typer av kravdokument
• Naturligt språk för krav
• Modeller för krav

Kvalitetssäkring av krav
• Granskning av krav
• Validering av krav
• Konfliktlösning

Kravhantering
• Kravidentifiering
• Kravspårning
• Versionshantering
• Ändringshantering
• Prioritering

Kravverktyg
• Kategorier av verktyg
• För- och nackdelar med verktyg
• Typiska exempel på verktyg
• Att välja verktyg

Certifiering
• Tentamen för de som vill certifiera sig