PROVA GRATIS! ISTQB FOUNDATION E-LEARNING SNABBT, EKONOMISKT, FLEXIBELT
Utbildning

ISTQB Foundation - Certifierad testare

Pris Längd Broschyr
basic 17 950 SEK excl. VAT 3 dagar Ladda ned PDF

ISTQB Foundation är en kurs som ger dig förståelse för grunderna inom test och kvalitetssäkring av programvara. Du får verktyg och tips som hjälper dig att komma igång med test i din egen organisation.

ISTQB Foundation är en grundkurs där du får lära dig varför test behövs, framgångsfaktorer för testare och testledare och hur en testorganisation kan se ut. Du får också lära dig några beprövade tekniker för att ta fram testfall liksom hur testverktyg kan spara tid och pengar.

Ställ frågor direkt till läraren

  • Freddy Gustavsson

    Freddy Gustavsson
    Freddy Gustavsson är språkvetaren som har sadlat om till test och kvalitetssäkring. Efter avslutad utbildning och examen i programvaruteknik började han sommaren 2007 arbeta på System Verification i Göteborg. I rollen som konsult ägnar han sig åt både testning och testledning, och har utfört uppdrag inom branscherna telecom och media. Dessutom hjälper han kunder med analyser och förbättringar av deras testprocesser.

Har du frågor om kursen ISTQB Foundation? Kontakta vår lärare Freddy Gustavsson direkt på e-mail

Examination för ISTQB Foundation

Kursen avslutas med en frivillig tentamen för ISTQB Foundation Certificate in Software Testing. Tentamen görs i slutet av sista utbildningsdagen. Kostnaden för certifieringen ingår ej i kurspriset. För kursdeltagare är kostnaden för närvarande 2500 kr exkl. moms. Du kan även deltaga i ISTQB certifieringstestet som ”privatist” till priset 3000 kr exkl. moms.

Du får ha med dig följande hjälpmedel vid tentan:
• Allmän ordlista engelsk-svensk (lexikon)
• Lista på engelsk-svenska testermer

Efter kursen ska du kunna

• Förstå och motivera för andra vilken nytta test tillför
• Förklara hur testarens och testledarens arbete påverkas praktiskt beroende på
vilken utvecklingsmodell som används i ett projekt
• Använda några grundläggande tekniker för blackbox- och whitebox-testning
• Hjälpa till med att införa nya testverktyg i en organisation

För vem?

Kursen ISTQB Foundation passar dig som nyligen börjat, eller ska börja, arbeta med test, exempelvis testare, testledare och testutvecklare. Den passar även dig som vill få en grundförståelse för test i din roll som projektledare, utvecklingsledare eller kvalitetsansvarig.

Nivå och förkunskaper för ISTQB Foundation

Inga formella kunskaper krävs. Tidigare erfarenheter inom test eller utveckling kan dock göra det lättare att relatera kursens innehåll till situationer i yrkeslivet.

Upplägg

ISTQB Foundation är fokuserad på certifieringen vilket betyder att kursen till stor del består av genomgång och förklaringar av terminologier. Öppna diskussioner och case studies förekommer i liten skala. Kursen är på svenska. Kursmaterialet är på engelska.

Kursen ISTQB Foundation kännetecknas av ett högt tempo och mycket kunskap som ska förmedlas på kort tid. Vi rekommenderar också egenstudier under kursens gång för att tillgodogöra sig kursens innehåll på bästa möjliga sätt samt öka möjligheterna att klara certifieringen (frivillig) kursens sista dag.

Företagsinternt

Vi erbjuder kursen ISTQB Foundation även företagsinternt. För prisuppgifter och mer information kontakta Jonas Gyllenspetz på telefon +46 73 661 28 05 eller e-mail.

Innehåll ISTQB Foundation

Grunderna inom test
• Varför är test nödvändigt
• Vad är testning
• Sju testprinciper
• Grundläggande testprocess
• Testningens psykologi
• Etiska regler

Testning genom programvarans livscykel
• Utvecklingsmodeller för programvara
• Testnivåer
• Testtyper
• Underhållstestning

Statiska tekniker
• Statiska tekniker och testprocessen
• Granskningsprocess
• Statisk analys med verktyg

Testdesigntekniker
• Testutvecklingsprocessen
• Kategorisering av tekniker för testdesign
• Specifikationsbaserade tekniker (black-box)
• Strukturbaserade tekniker (white-box)
• Erfarenhetsbaserade tekniker
• Välja testtekniker

Testledning
• Testorganisation
• Planering och testuppskattning
• Övervakning och styrning av testförloppet
• Konfigurationshantering
• Risk och testning
• Avvikelsehantering

Verktygsstöd vid test
• Olika typer av testverktyg
• Effektivt användande av verktyg: potentiella fördelar och risker
• Införande av ett verktyg i en organisation

ISTQB Foundation är en kurs som ger dig en bra bas för att börja arbeta som testare. Med en ISTQB-kurs får du konkreta verktyg som du kan börja använda direkt i ditt arbete. Våra lärare på kursen ISTQB Foundation är erfarna testare som undervisat i många år. De är samtidigt yrkesverksamma somkonsulter vilket innebär att de har god förståelse för de utmaningar du möter i ditt arbete. Vi är ackrediterade av SSTB att hålla kursen ISTQB Foundation.