PROVA GRATIS! ISTQB FOUNDATION E-LEARNING SNABBT, EKONOMISKT, FLEXIBELT
Utbildning

ISTQB Advanced Level Test Manager

Pris Längd Broschyr
advanced 33 450 SEK excl. VAT 5 dagar Ladda ned PDF

Kursen ISTQB Advanced Level Test Manager ger dig verktyg för att kostnadseffektivt kunna hantera komplexa IT projekt, stora IT program, bygga upp eller ansvara för optimeringen av en testverksamhet.

ISTQB Advanced Level Test Manager går igenom planering, ledning, styrning, uppföljning och de olika metoder som krävs för att driva framgångsrika projekt. Du får en effektiv verktygslåda för att möta framtidens utmaningar som testledare eller teststrateg.

Ställ frågor direkt till läraren

  • Magnus C. Ohlsson

    Magnus C. Ohlsson
    Dr. Magnus C. Ohlsson har fokuserat på utveckling och kvalitetssäkring av programvara i 20 år och är idag kvalitetsspecialist och teststrateg på System Verification med inriktning mot processförbättring. Han har en magisterexamen från Högskolan Karlskrona/Ronneby i programvaruteknik samt doktorsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Han har publicerat flertalet artiklar och är medförfattare till boken “Experimentation in Software Engineering”.

Har du frågor om kursen ISTQB Advanced Level Test Manager? Kontakta vår lärare Magnus C Ohlsson direkt på e-mail

Stockholm:

Dag 1+2: 17-18 januari
Dag 3-5: 23-25 januari
Examination:7 februari

Dag 1+2: 14-15 mars
Dag 3-5: 21-23 mars
Examination: 4 april

Dag 1+2: 9-10 maj
Dag 3-5: 16-18 maj
Examination: 30 maj

Göteborg:
Dag 1+2: 3-4 april
Dag 3-5: 10-12 april
Examination: 25 april

Dag 1+2: 9-10 maj
Dag 3-5: 16-18 maj
Examination: 30 maj

Oslo:
Dag 1-2: 20-21 februari
Dag 3-5: 27 februari-1 mars

Examination för ISTQB Advanced Level Test Manager

ISTQB Advanced Level Test Manager avslutas med en frivillig tentamen. Kostnaden för certifieringen ingår ej i kurspriset. För kursdeltagare är kostnaden för denna för närvarande 3000 kr exkl. moms. Du kan även deltaga i certifieringstestet som ”privatist” till priset 3500 kr exkl. moms.

Efter kursen ska du kunna

• Leda testverksamheten i små och medelstora projekt
• Planera, estimera, följa upp processen och hantera avvikelser från planen
• Resurssätta testprojektet med rätt personer samt motivera dem i olika situationer
• Förbättra processer och olika testaktiviteter

För vem?

ISTQB Advanced Level Test Manager riktar sig till dig är testledare, testkoordinator eller testchef och vill ha fler verktyg för att hantera olika situationer som kan uppstå i testprojekt.

Nivå och förkunskaper

För certifiering i ISTQB Test Manager krävs certifikat på ISTQB Foundation Level. Detta certifikat måste visas upp för tentamensvakt. SSTB rekommenderar genomförd ISTQB-ackrediterad kurs på Advanced Level samt minst tre års erfarenhet av testarbete inom den modul på Advanced Level som tentamen ska skrivas i. Avgift för certifiering tillkommer.

Upplägg

Fokus ligger på att kunna applicera teorier i praktiken. Kursen innhåller därför många övningsuppgifter baserade på scenarion från olika typer av branscher och projektstorlekar. För att klara en certifiering behövs kompletterande självstudier.

Företagsinternt

Vi erbjuder kursen ISTQB Advanced Level Test Manager även företagsinternt. För prisuppgifter och mer information kontakta Jonas Gyllenspetz på telefon +46 73 661 28 05 eller e-mail.

Innehåll ISTQB Advanced Level Test Manager

Testprocesser
• Grundläggande testaktiviteter
• Standarder och modeller

Test Management
• Kontextanalys och intressentanalys
• Riskbaserad test
• Policy
• Strategi och planering
• Styrning
• Estimering
• Värde
• Metrik
• Rapportering
• Standarder

Granskningar
• Grundläggande principer
• Granskningstyper
• Att introducera granskningar
• Framgångsfaktorer

Hantering av felrapporter
• Livscykeln för en incident
• Informationen i en felrapport
• Mätningar relaterat till incidenter

Optimering av testprocesser med olika standardramverk
• Testförbättringsprocessen
• Olika testförbättringsramverk

Verktyg och automatisering
• Fördelar kontra kostnader
• Överväganden vid verktygsintroduktion
• Verktygskategorier

Roller, gruppdynamik, motivation, kommunikation

Vad tycker andra som gått ISQB Advanced Level Test Manager?

Läs intressant intervju med Daud Khan här

Kursen ISTQB Advanced Level Test Manager är en fördjupningskurs där du får den kunskap som krävs för att arbeta i komplexa IT projekt. Som Test Manager kan det vara du som ansvarar för uppbyggnaden och ledningen av en testverksamhet. ISTQB Advanced Level Test Manager går igenom alla områden du måste behärska för att kunna arbeta som Test Manager. Kursen ISTQB Advanced Level Test Manager avslutas med certifiering.