PROVA GRATIS! ISTQB FOUNDATION E-LEARNING SNABBT, EKONOMISKT, FLEXIBELT
Utbildning

Programmering för testare

Pris Längd Broschyr
basic 16 450 kr excl. VAT 2 dagar Ladda ned PDF

Kursen Programmering för testare är en grundkurs i programmering där du lär dig principer och tekniker i ett modernt programmeringsspråk.

Programmering för testare är en tvådagarskurs för dig som vill få en generell och grundläggande förståelse för programmering. Fokus ligger på objektorienterad programmering och syftar till att ge dig förståelse för de basala byggblock som ligger till grund för all programmering. Denna kunskap kommer att ge dig möjlighet att kunna läsa och förstå flertalet olika programmeringsspråk.

Ställ frågor direkt till läraren

  • Daud Khan

    Daud Khan
    Daud Khan är är data- och elektronikingenjör och en av våra mest kvalificerade testare och testledare. Han är ISTQB® Certified Tester - Advanced Level - Full Advanced, men har även en rad andra utbildningar i bagaget till exempel PMI CAPM (Certified Associate in Project Management) och SCJP 6.0 (Sun Certified Java Programmer). Daud Khan har arbetat i tio år med Quality Assurance och på System Verification sedan 2004. Daud Khan är lärare på utbildningarna ISTQB Advanced Technical Test Analyst och Programmering för testare.

Har du frågor om kursen Programmering för testare? Kontakta vår lärare Pierre Fröjd direkt på e-mail.

Kursen ger dig också inblick i varför vissa fel uppstår i olika program och hur du felsöker kod, vilket i sin tur leder till bättre stöd för utvecklarna i projektet. Kursen är även en bra grund för testare som vill börja med testautomatisering.

Efter kursen ska du kunna

• Läsa och förstå kod
• Följa kodflödet
• Felsöka kod
• Skriva kod

För vem?

Programmering för testare riktar sig till dig som arbetar med test och kvalitetssäkring, men saknar kunskap och förståelse för grunderna i programmering.

Nivå och förkunskaper

Några års erfarehet av mjukvarutestning.

Upplägg

Kursen har övervägande laborativa inslag eftersom syftet är att träna och öka färdigheter i programmering. Kursen hålls med C# .NET som programmeringsspråk.

Företagsinternt

Vi erbjuder kursen Programmering för testare även företagsinternt. För prisuppgifter och mer information kontakta Jonas Gyllenspetz på telefon +46 73 661 28 05 eller mail.

Innehåll Programmering för testare

Grunden
• Vad är ett program?
• Hur byggs ett program?
• Liknelser till verkliga scenarios

Objektorienterad programmering
• Objektorienterad tänkande
• Vilka är de olika byggblocken?
• Kodexempel

Språk och verktyg
• Att välja programmeringsspråk
• Verktyg för programmering

Praktisk använding
• Live kodning
• Testa
• Sätta sig in i utvecklarens position
• Felsöknng
• Rätta buggar
• Intressanta övningar