PROVA GRATIS! ISTQB FOUNDATION E-LEARNING SNABBT, EKONOMISKT, FLEXIBELT

Testautomatisering

Pris Längd Broschyr
advanced 16 450 SEK excl. VAT 2 dagar Ladda ned PDF

Kursen Testautomatisering ger insikter och idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk, och passar dig som är applikationsutvecklare eller testare med erfarenhet av utveckling.

Varför testautomatisering? Vilka val och möjligheter finns och hur kan vi effektivt återanvända och specialisera existerande komponenter för teststrukturer? Kursen går igenom hela bredden av frågeställningar och ger dig verktyg för att arbeta med testautomatisering. Genomgångarna handlar bland annat om möjlig arkitektur för ett komplett, strukturerat och robust testramverk.

Ställ frågor direkt till läraren

  • Piotr Nestorow

    Piotr Nestorow
    Piotr Nestorow är en av Sveriges främsta experter inom testautomatisering, testramverk, last- och prestandatest och har arbetat som Performance- Load & Automation Test Specialist på System Verification sedan 2010. Piotr Nestorow har genomfört flera långvariga och komplexa uppdrag inom prestanda- och lasttest, testramverk och testautomatisering på bland annat Alfa Laval, Axis Communications och Kapsch TrafficCom.

Har du frågor om kursen Testautomatisering? Kontakta vår lärare Piotr Nestorow direkt på e-mail

Efter kursen ska du kunna

• Förstå och tillämpa grundläggande idéer och principer för testautomatisering
• Bedöma och välja rätt testmiljö, verktyg, metoder och implementationsteknik
• Välja lämplig testdesign och nödvändiga steg för implementation
• Genomföra testkonfiguration, hantera testdata och integration med andra verktyg

För vem?

Kursen Testautomatisering passar dig som redan är applikationsutvecklare eller testare och vill fördjupa din förståelse och få nya idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk.

Nivå och förkunskaper

Förkunskaper och erfarenheter inom strukturerad utveckling är högst önskvärda. Det är också lämpligt att du behärskar och förstår språkstrukturer för C#, Python och Ruby. Du behöver dock inte vara specialist i dessa utvecklingsspråk.

Upplägg

Testautomatisering består av två dagar och bygger på såväl teori som praktiska övningar. Den praktiska delen behandlar lösningar med C#, Python och Ruby. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterialet finns dock bara på engelska. Hela kursmiljön är förinstallerad och virtualiserad med Windows 7 som körs i Oracle VirualBox.

Företagsinternt

Vi erbjuder kursen Testautomatisering även företagsinternt. För prisuppgifter och mer information kontakta Jonas Gyllenspetz på telefon +46 73 661 28 05 eller email.

Innehåll Testautomatisering

Förberedelser, principer och idéer
• Varför testautomatisering?
• Övergripande krav och behov
• Grafiska applikationer: utmaningar, svårigheter och lösningar
• Tekniska förberedelser
• Implementationsplattform och utvecklingsspråk
• Verktygsstöd och komponentbibliotek
• Open source eller kommersiella lösningar

Övergripande och grundläggande arkitektur
• Metodik för hierarkisk och strukturerad testuppbyggnad
• Design och implementation av testtyper
• Testmetoder, klasser och sviter
• Återanvändning, specialisering och anpassning
• Befintliga verktyg för GUI-manipulation
• Hantering av test setup och återställning
• Testkonfiguration och hantering av testdata

Implementation och praktiska övningar
• Alternativa implementationer: C#, Python och Ruby
• Utvecklingsmiljö, verktyg och komponentbibliotek
• Implementationsträning: exempel och övningar
• Kodningsregler och implementationsmetodik
• Felsökning och testvalidering
• Integration med CI-system