PROVA GRATIS! ISTQB FOUNDATION E-LEARNING SNABBT, EKONOMISKT, FLEXIBELT

Tillämpad testledning

Pris Längd Broschyr
advanced 16 450 SEK excl VAT 2 dagar Ladda ned PDF

Kursen Tillämpad testledning går igenom och belyser de olika aktiviteter en testledare förväntas ansvara för. Detta ansvar inkluderar framtagning av teststrategi, tidsuppskattning, utvärdering av kvalitetsfaktorer, progress- och statusrapportering samt hur de bäst hanteras.

Tillämpad testledning passar dig som vill lära dig mer om testledning och de utmaningar man kan ställas inför. Kursen går även igenom kommunikation och att leda en grupp. Detta förbereder dig inför rollen som testledare eller stärker den om du redan har viss erfarenhet. Syftet är att du på ett säkert sätt ska kunna argumentera för hur du lägger upp arbetssättet för gruppen och de resultat ni producerar.

Ställ frågor direkt till läraren

  • Magnus C. Ohlsson

    Magnus C. Ohlsson
    Dr. Magnus C. Ohlsson har fokuserat på utveckling och kvalitetssäkring av programvara i 20 år och är idag kvalitetsspecialist och teststrateg på System Verification med inriktning mot processförbättring. Han har en magisterexamen från Högskolan Karlskrona/Ronneby i programvaruteknik samt doktorsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Han har publicerat flertalet artiklar och är medförfattare till boken “Experimentation in Software Engineering”.

Har du frågor om kursen Tillämpad testledning? Kontakta vår lärare Magnus C Ohlsson direkt på e-mail

Efter kursen ska du kunna

• Planera, estimera, följa upp och statusrapportera ett mindre testprojekt
• Definiera testpolicy och teststrategi
• Förstå hur testledarens roll påverkas av olika utvecklingsprocesser
• Ta fram relevanta mätningar och förstå grunderna i förändringsarbete

För vem?

Kursen Tillämpad testledning riktar sig till dig som har några års erfarenhet av test och vill ta steget vidare till testledare, eller vill lära dig mer om testledning i olika typer av projekt och utöka din verktygslåda.

Nivå och förkunskaper

Du bör ha arbetat ett antal år med test av olika slag, gärna i olika typer av projekt. Alternativt har du en gedigen teoretisk bakgrund om testprocesser och test i allmänhet.

Upplägg

Tillämpad testledning bygger på en kombination av lärarledda genomgångar och diskussioner. Ett antal praktiska övningar ingår också för att omsätta den nya kunskapen i praktiken samt för att skapa diskussionsunderlag. Undervisningen är på svenska.

Företagsinternt

Vi erbjuder kursen Tillämpad testledning även företagsinternt. För prisuppgifter och mer information kontakta Jonas Gyllenspetz på telefon +46 73 661 28 05 eller e-mail.

Kurstillfället 2-3 november kommer köras Remote (på distans) från Göteborg och Malmö. Som distansdeltagare har du full kontakt med elever och lärare i den fysiska kurslokalen via stora TV-skärmar. Du får full service i form av frukost, lunch och fika och du sitter i en lugn miljö med modern utrustning.

Innehåll Tillämpad testledning

Projekt och processer
• Olika syn på test
• Utvecklingsmodeller
• Processer
• Testroller
• Organisationen

Teststrategi och planering
• Definition av testpolicy
• Framtagning av teststrategier
• Planering av testprojekt
• Tidsuppskattningar
• Riskhantering

Testdesign och genomförande
• Beslut om vad som ska testas
• Designa testfall
• Detaljplanering
• Testutförande
• Felhantering

Mätningar och uppföljning
• Statusrapportering
• Mätningar och GQM
• Avslutskriterier
• Testrapporten

Testledaren
• Rollen som testledare
• Ledarskapet
• Kommunikation
• Förändringsarbete